A közterületekkel kapcsolatos lakossági kötelezettségek

ingatlan előtti járda

 

48/1994.(VIII.1) Főv. Kgy. rendelet

 a főváros köztisztaságáról

(hatályos: 2012.július 8-án)

 

3.§

(1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni:

  1. a) az ingatlan-beleértve az ingatlan nyilvántartásában közterületként nyilvántartott belterületi föld részletét is-és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét-és gyommentesítéséről, hóeltakarításról és síkosság mentesítéséről.

Ennek során ügyelni kell arra, hogy a járda és az útburkolat ne rongálódjék meg, továbbá a terepszint változatlan maradjon;

  • b) a beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről;
  • c) a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről;
  • d)A tömegforgalmat bonyolító ingatlan esetén a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű közhasználatú hulladékgyűjtő tartály elhelyezéséről, javításáról, pótlásáról, továbbá rendszeres ürítéséről és tisztán tartásáról.

 

(2)A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartási ideje alatt-a tulajdonossal kötött ettől eltérő megállapodás hiányában- az ilyen ingatlant használó, illetve bérlő köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.

 

 

 

Miért én tisztítsam a járdát, amikor az közterület?

Fővárosi rendelet mondja ki, hogy az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója köteles gondoskodni az ingatlan előtti járda, valamint az úttest és a járda közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről. Ebbe télen a hóeltakarítás és síkosságmentesítés is beletartozik. Ami komoly dolog, ugyanis az ennek elmulasztásából fakadó balesetek nemcsak lelkiismereti, de jogi felelősséget is rónak az ingatlanhasználókra.

Hova söpörjem a szemetet?

A rendelet szerint a szemetet úgy kell összesöpörni, hogy az közútra ne kerüljön, és a rendszeresített háztartási hulladékszállítás alkalmával a háztartási szeméttel együtt el kell szállítani. Előírás az is, hogy az ingatlan előtti takarítást mindennap legkésőbb reggel 8 óráig el kell végezni. Ha a járda napközben ismét beszennyeződik, a takarítást szükség szerint többször is meg kell ismételni, és lehetőség szerint az összesöprés után le is kell mosni azt.

A házunk előtti járdán autóbuszmegálló /kerékpárút van, azt is nekem kell takarítanom?

Az autóbuszmegállót nem, ugyanis a közforgalmú járművek közterületen lévő megállóhelyeinek tisztán tartása a járművek üzembentartójának a kötelessége. A kerékpárút takarítása viszont az ingatlantulajdonos (kezelő, használó) feladata abban az esetben, ha a járda egy részét jelölték ki kerékpárút céljára. Tehát erre a szakaszra vonatkozóan a tisztántartás, a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés is az ingatlantulajdonos (kezelő, használó) kötelessége. Azonban azoknak a kerékpárutaknak a takarítása, amelyek nem a járda területén haladnak keresztül, nem tartoznak a lakossági feladatok közé.

Hova lapátoljam a havat?

A járdáról letakarított havat a 8 m-nél szélesebb kocsiutak esetében az úttest szélére lehet tolni, a csatornalefolyó szabadon hagyásával. Az ennél keskenyebbeknél a havat a járda szélén kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogosok számára 1,5 méter széles terület szabadon maradjon. Természetesen a csúszásmentesítésről is gondoskodni kell, lehetőleg környezetbarát anyagokkal.

Ha valaki költözik vagy lakást újít fel, akkor a járdára került szennyeződést kinek kell eltakarítania?

Gyakori az a tapasztalat, hogy a lépcsőházban a ház bejáratáig összetakarítanak maguk után a lakók, viszont a járdán nem, mondván, az már közterület. A rendelet viszont kimondja: aki bármilyen anyag szállítása vagy rakodása során a közterületet beszennyezi, köteles a szennyeződést saját költségén eltakarítani, megszüntetni.